Jäsenkyselyn koonti ja vastine 2017

Tervehdys boomarit!

On palautteen palautteen aika. Jokavuotiseen jäsenkyselyyn vastasi yhteensä 102 ihmistä. Sukupuoli- ja ikäjakaumat ovat mukavan tasaisia, joskin viimeisimmät vuosikurssit painottuvat vanhoihin verrattuna. Vastauksista olen koostanut alla olevat huomiot yhdistyksen nykytilasta. Esittelen tärkeimmät jäsenkyselyn löydökset jäsenyydestä, yhdistyksestä, tapahtumista, lipunmyynnistä ja yliopiston asioista sekä edunvalvonnasta.

Jäsenyyden perustana toimiva jäsenmaksu on koettu sopivaksi (91 %). Tämän jäsenmaksun tärkeimmiksi palveluiksi koetaan tapahtumat, Boomilaakso, Suomen Ekonomien jäsenyys ja yhteisöön kuuluminen. Arvosanaksi järjestömme sai 4,2/5, josta olemme kovin kiitollisia.

Vastanneiden mielestä tärkeimmät Boomin antamat asiat ovat verkostoituminen, hauska ajanvietto, Boomilaakso ja yhteisöllisyys. Tärkeintä Boomilaaksossa ovat kahvi, oleskelutilat ja juttuseura. Selvitämme syksyn aikana miten kahvia jäsenpalveluna voisi kehittää kenties hankkimalla teollisuuskeittimet nykyisten Moccamastereiden tilalle. Hyvät ideat ja muutkin huomiot otan mielelläni vastaan pj@boomi.fi !

Tapahtumapuolen tarjontaan ja hintoihin ollaan kyselyn mukaan pääsääntöisesti tyytyväisiä Hämeenkadun Appron, Vappuviikkojen ja vuosijuhlien ollessa tärkeimmät tapahtumat. Lisätarjontaa kaivataan liikuntaan, muiden kaupunkien tapahtumiin vierailuihin sekä excursioihin. Hallitus vastaa näihin pyyntöihin huolehtimalla liikuntajaoston Boomsportin resurssien riittävyydestä, järjestämällä jatkossakin ”Boomi goes”-tyyppisiä kaupunkivierailuja ja tarjoamalla tasokkaita excursiokohteita ympäri vuoden yhdessä ainekerhojen tapahtumatarjonnan kanssa.

Lipunmyynnin toteutustavan osalta valtaosa vastaajista haluaisi pitää sekä sähköisen että fyysisen lipunmyynnin rinnakkain useimmissa tapahtumissa. Vapaassa sanassa korostetaan fyysisen lipunmyynnin reiluutta mahdollisuutena varmistaa oma paikkansa suosituissa tapahtumissa. Hallitus lupaa järjestää fyysisen lipunmyynnin näihin suosittuihin tapahtumiin jatkossakin.

Vuosijuhlien osalta tapahtumaan osallistuneet kehuvat tapahtumakonseptia ja ilman lippua jääneet toivovat päässeensä mukaan. Hallitus haluaa muistuttaa, että kaikki yhdistyksen jäsenet vuosikurssiin katsomatta ovat tervetulleita järjestömme vuosijuhliin!

Kyselyyn vastanneet ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä opintosuuntiin ja opetukseen. Eniten huomioita sai opintojen ohjaus, jonka kehittämisessä yhdistys on läheisessä yhteistyössä Johtamiskorkeakoulun henkilökunnan kanssa. Muun muassa HOPS-opettajien konseptin kehittämistä pohdittiin läpi kevään ja siihen saadut ideat implementoidaan syksyllä.

Boomin harjoittamaa edunvalvontatyöskentelyä vaivaa perinteisesti tiedon puute: vastanneet eivät koe tietävänsä mitä edunvalvontatyöskentelyä on tehty ja tiedotusta kaivataan enemmän. Hallitus lupaa kehittää tiedottamista tällä saralla ja tekee syksyn aikana koonnin edunvalvonnan hankkeista kalenterivuoden aikana.

Suurkiitos kaikille kyselyyn vastanneille ja muille yhdistyksen jäsenille. Te teette tämän yhteisön!

Uuden lukukauden alkua odotellen,
Antti Poikolainen
Hallituksen puheenjohtaja

Lisätietoja jäsenkyselystä ja uudistuksista:
pj@boomi.fi
050 444 2222

 

Jaa Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Leave a Comment

Bot check * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.