PME:n stipendihaku auki!

Pirkanmaan Ekonomit myöntää vuosittain stipendin kauppatieteiden tutkinto-opiskelijalle. Stipendi on suuruudeltaan 800 euroa juhlavuoden kunniaksi. Mikäli riittävän hyviä hakemuksia löytyy enemmän kuin yksi, stipendi myönnetään kahdelle hakijalle.

Stipendin tarkoituksena on edistää Tampereen yliopistossa opiskelevien kauppatieteilijöiden opintoja sekä tukea erityisesti opintojen loppuvaiheessa olevien valmistumista ja pro gradu työtä. Stipendiä myönnettäessä erityisesti huomioidaan sellaiset pro gradu -työtä tekevät opiskelijat, joiden lopputyön aihe liittyy pirkanmaalaisen yrityksen tai julkisen hallinnon organisaation toimintaan tai joka muuten koskettaa läheisesti alueellista elinkeino- tai työelämää.

Stipendi on henkilökohtainen ja se myönnetään hakemusten perusteella. Stipendejä ei jaeta työ- tai virkamatkoihin.

Stipendiä voi hakea kauppatieteen maisterintutkintoa Tampereen yliopistossa opiskelevat henkilöt, jotka ovat Boomi ry:n jäseniä. Perusteluista hakijan tulee esittää kaikki tärkeäksi katsomansa seikat, joilla hakija katsoo olevan vaikutusta stipendin myöntämiseen. Hakemukseen ei tarvita liitteitä, mutta stipendinsaajan tulee varautua todistamaan hakemuksessa esittämänsä tiedot.

Hakemukset mahdollisine liitteineen toimitetaan viimeistään keskiviikkona 31.1.2018 pdf-tiedostona pj@pirkanmaanekonomit.fi. Huomaathan, että stipendihakemuksessa on noudatettava alla olevia stipendisääntöjä.

Stipendin saajalle tiedotetaan henkilökohtaisesti ja saaja julkistetaan Boomi ry:n 50. vuosijuhlassa 9.3.2018.

PIRKANMAAN EKONOMIT RY:N STIPENDISÄÄNNÖT

1§ Pirkanmaan Ekonomit ry myöntää vuosittain vähintään yhden stipendin Tampereella kauppatieteiden maisteritutkintoa suorittavalle opiskelijalle loppuvaiheen opintojen ja pro gradu -työn tukemiseen.

2§ Etusijalle asetetaan sellaiset opiskelijat, joiden lopputyön aihe tai opintokokonaisuus liittyy pirkanmaalaisen yrityksen tai julkisen hallinnon organisaation toimintaan.

3§ Pirkanmaan Ekonomit ry:n hallitus päättää stipendin suuruuden vuosittain.

4§ Stipendi on henkilökohtainen ja se myönnetään hakemusten perusteella. Hakemukset osoitetaan Pirkanmaan Ekonomit ry:n hallitukselle, sen kulloinkin määrämällä tavalla.

5§ Stipendejä ei jaeta työ- tai virkamatkoihin.

6§ Stipendin saajan on oltava Boomi ry:n jäsen.

7§ Stipendin saamisen vaatimuksena on, että vähintään hakijan pro gradu -työn tutkimussuunnitelma on oltava hyväksytty työn ohjaajan toimesta. Tutkimussuunnitelma on toimitettava hakemuksen yhteydessä. Hakea voi myös täysin valmiilla pro gradu -työllä, jolloin hakemuksen yhteydessä on toimitettava valmiin työn tiivistelmä.

8§ Stipendihakemuksesssa on oltava
– hakijan henkilö- ja yhteystiedot
– tiedot opiskelusta: opintojen aloitusvuosi, pääaine, suoritettujen opintojen laajuus, arvioitu valmistumisaika.
– tiedot pro gradu –työn aiheesta ja hyväksytty tutkimussuunnitelma TAI valmiin työn tiivistelmä
– stipendin käyttösuunnitelma
– hakemuksen päiväys ja allekirjoitus.
– vapaamuotoinen selvitys siitä, miten hakijan pro gradu -työ liittyy pirkanmaalaiseen yritystoimintaan tai muuten koskettaa läheisesti alueellista elinkeino- tai työelämää. Perusteluista hakijan tulee esittää kaikki tärkeäksi katsomansa seikat, joilla hakija katsoo olevan vaikutusta stipendin myöntämiseen.

9§ Stipendinsaajan tulee varautua todistamaan hakemuksessa esittämänsä tiedot.

Jaa Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Leave a Comment

Bot check * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.