Boomin sääntömääräinen kevätkokous

Mitä: Boomin sääntömääräinen kevätkokous
Milloin: 20.3.2018 klo 18.00
Missä: Klubi 57, Pinninkatu 57
Kenelle: KAIKILLE Boomi ry:n jäsenille!
Miksi: Koska kevätkokous on paikka vaikuttaa yhdistyksen asioihin

Tervetuloa Boomi ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen Klubi 57:aan maanantaina 20.3. klo 18.00.

Kevätkokouksessa käydään läpi vuoden 2017 toimintaa ja esitellään vuoden 2018 suunnitelmia. Tilaisuudessa tarkastellaan talouslukuja, toimintakertomusta sekä toimintasuunnitelmaa. Tervetuloa tutustumaan Boomin toiminnan suuntaviivoihin sekä esittämään kysymyksiä ja kommentteja. Tarjolla myös pientä purtavaa!

Alla on kokouksen esityslista. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kokoukseen osallistuaksesi sinulla tulee olla jäsenmaksu maksettuna. Jäsenet tarkistetaan ovella, joten varmistathan, että opiskelijakortissasi on sekä Tamyn että Boomin tarra.

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika: 20.03.2018 klo 18.00

Paikka: Klubi 57, Pinninkatu 57, Tampere

1. KOKOUKSEN AVAUS

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Yhdistyksen sääntöjen 15§ mukaan kevätkokous on pidettävä maaliskuun 31. päivään mennessä. Sääntöjen 13§ mukaan kutsu yhdistyksen kokoukseen on oltava vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla yliopistolla tai yhdistyksen virallisilla verkkosivuilla. Kokouskutsu verkkosivuilla 13.3.
Esitys: Todetaan, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja siten päätösvaltainen.

3. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5. ILMOITUSASIAT

6. VUODEN 2017 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN
Antti Poikolainen esittelee vuoden 2017 toimintakertomuksen pääkohdat.
Esitys: Hyväksytään vuoden 2017 toimintakertomus.

7. VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS
Jenni Hakkarainen esittelee vuoden 2017 tilinpäätöksen pääkohdat.
Esitys: Hyväksytään vuoden 2017 tilinpäätös.

8. TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO

9. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2017 HALLITUKSELLE
Esitys: Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle 2017.

10. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2018
Esitys: Hyväksytään Boomin hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2018.

11. JÄSENMAKSUN SUURUUS LUKUVUODELLE 2018-19
Esitys: Boomi ry:n jäsenmaksu lukuvuodelle 2018-19 on 15 €.

12. KANNATUSJÄSENMAKSU
Esitys: Boomi ry:n kannatusjäsenmaksu on vähintään 50 €, jota vastaan Boomi ry:n kannatusjäsenille postitetaan VapaaBoomari-lehti kotiosoitteensa Suomessa.

13. TALOUSARVIO VUODELLE 2018
Esitys: Hyväksytään Boomi ry:lle laadittu talousarvio vuodelle 2018.

14. VIRKATUNNUSOHJESÄÄNTÖ
Esitys: muutetaan virkatunnusohjesääntö liitteessä esitettyyn muotoon.

15. HUOMIONOSOITUSOHJESÄÄNTÖ
Esitys: muutetaan huomionosoitusohjesääntö liitteessä esitettyyn muotoon.

15. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo XX.XX.

Liitteet:

Toimintakertomus-2017.pdf (34 latausta) Toimintasuunnitelma 2018.pdf (34 latausta) Esitys-virkatunnusohjesäännöstä.pdf (43 latausta) Esitys-huomionosoitusohjesäännöstä.pdf (50 latausta)
Jaa Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Leave a Comment

Bot check * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.