Mentorointi

Mentorointi yleisesti

Mentorointi on kokemusten, näkemysten ja osaamisen siirtämistä ja välittämistä henkilöltä toiselle. Mentorointi on mentoroitavan eli aktorin ja mentorin kahdenvälinen ja luottamuksellinen suhde, joka tähtää aktorin ammatilliseen kehittymiseen. Lyhyesti sanottuna mentorointi on osaavan ja kokeneen henkilön antamaa ohjausta ja tukea kehityshaluiselle nuorelle henkilölle. Mentorointi perustuu aktorin ja mentorin kahdenvälisiin tapaamisiin, joissa keskustellaan parin etukäteen päättämistä aiheista.

Boomin mentorointiprojektissa aktorit ovat kauppatieteiden opiskelijoita ja mentorit työelämässä kokemusta keränneitä henkilöitä. Opiskelujen aloitusvuodella ei itsessään ole merkitystä. Tärkeintä on, että opiskelija näkee mentoroinnin hyödyn tämän hetkisessä tilanteessaan ja kokee pystyvänsä antamaan oman kontribuutionsa vuoden mittaiseen kahdenväliseen projektiin.

Boomin ja yrityksen välinen mentorointi

Kalenterivuoden mittaisessa mentorointiprojektissa yrityksestä tuleva mentori ja aktorina toimiva opiskelija vaihtavat tietojaan ja kokemuksiaan sovituista teemoista. Toimijoiden vuorovaikutussuhdetta leimaa molemminpuoleinen avoimuus, luottamuksellisuus ja sitoutuneisuus yhteiseen projektiin. Mentorointitapaamisissa opiskelija ja mentori luovat yhdessä tavoitteensa ja toimintatapansa ja etenevät niiden mukaan pitkäjänteisesti ja spontaanisti noudattaen projektin alussa yhdessä sovittuja pelisääntöjä.

Mentorin ei tarvitse välttämättä edustaa koko yritystään osallistuessaan projektiin, vaan osallistuminen nimenomaan yksityishenkilön ominaisuudessa on sinänsä myös tavanomaista. Mentori voi lisäksi olla lähtöisin muusta instanssista kuin yrityksestä, kuten julkisyhteisöistä.

Mentorilla tulee olla:

-Valmiuksia ja kiinnostusta jakaa kokemuksia, kontakteja sekä omaa tietämystään ja osaamistaan
-Aitoa kiinnostusta auttaa nuoria ihmisiä edistämään heidän urakehitystään
-Hyvät sosiaaliset taidot ja kykyä kommunikoida
-Kiinnostus oppimiseen

Toimiminen mentorina perustuu vapaaehtoisuuteen eikä siitä saa rahallista palkkiota.

Mentoroinnin anti mentorille ja yritykselle:

-rekrytointikanava
-yhteys ”oman alan” opiskelijaan ja alan uusimpiin trendeihin
-opiskelijan kautta uusinta teoreettista tietoa
-kiinnostunut keskustelukumppani työelämään liittyvissä asioissa
-uudet ajatukset ja näkökulmat
-nopeuttaa mahdollisen tulevan työntekijän sisäänajoa
-luontainen yhteistyökanava kauppatieteellisiin ainejärjestöihin

Mentoroinnin hyödyt opiskelijalle

Boomin mentorointiprojektiin osallistuminen tarjoaa opiskelijalle paljon mahdollisuuksia ja hyötyjä, joista tärkeimpiä lienevät kontaktit työelämään, uudet näkökulmat, tiedot ja käytännön vinkit. Yrityksessä työskentelevän asiantuntevan henkilön kanssa voi keskustella itseään kiinnostavista asioista. Näiden keskustelujen pohjalta saa varmuutta tulevaisuuden valintoihin ja motivaatiota opiskeluun. Myös itseluottamus ja ymmärrys liiketoiminnasta vahvistuvat toimiessa mentoroitavana, eli aktorina.

Hyvän aktorin ominaisuudet

Hyvä aktori on motivoitunut, sitoutunut mentorointiin ja aktiivinen. Hän suunnittelee ja valmistelee mentorin kanssa käytäviä keskusteluja etukäteen. Lisäksi hyvä aktori pystyy joustamaan yritysmaailman kiireiden niin vaatiessa. Aktorin ollessa mentoriyrityksessä tutustumassa toimintaan ja saamassa oppia, hänen tulee sietää myös tervettä kritiikkiä ja palautetta sekä kuunnella neuvoja.

Mitä Boomin mentorointiprojekti käytännössä on?

Yhden kalenterivuoden mittaisessa mentorointiprojektissa mentori ja aktori tapaavat noin kerran kuussa parin tunnin ajan. Tapaamisten tiheys ja ajankohdat ovat täysin mentorin ja aktorin itsensä sovittavissa. Lisäksi projektin aikana pyritään muutaman kerran kokoamaan kaikki mentorit ja aktorit yhteistapaamiseen.

Tapaamisiin on sekä mentorin että aktorin valmistauduttava etukäteen ennalta sopimansa aiheen mukaisesti. Itse tapaamisissa keskustelu on hyvinkin vapaata ja avointa, jolloin tapaamiset saattavat venyä oletettua pidemmiksi. Tapaamispaikaksi mentorointipari voi valita minkä tahansa mieluisan tilan. Se voi olla niin yrityksen toimitila, yliopisto, kahvila kuin lenkkipolkukin.

Pääasia on, että mentoroinnista nautitaan ja saadaan kaikki hyöty irti puolin jos toisinkin!

Vuoden 2018 projektiin hakemisen aikataulu

– lokakuussa haetaan mentoreita ja loka-marraskuun vaihteessa heidän profiileistaan luodaan pooli Boomi nettisivuille
– 6.-19.11. aktorit hakevat itselleen mentoria avoimella hakemuksella (lähetä hakemuksesi liitetiedostona osoitteeseen mentorointi@boomi.fi, nimeä sähköpostin viestikenttään ensimmäinen mentoritoiveesi sekä toinen mentoritoiveesi).
– Boomin mentoritoimihenkilö kohdentaa hakemukset mentoreille ja käy keskustelua näiden kanssa eri hakijoista
– joulukuun alulla projektiin hakeneet aktorit saavat tiedon mentoreistaan
– 17.1.2018 illalla järjestetään projektin aloitustapaaminen – osallistujat jatkavat projektia itsenäisesti
– vuoden 2018 aikana järjestetään aloitustapaamisen lisäksi muutama yhteistapaaminen, joiden ajankohta selviää myöhemmin

Aktorin hakuohjeet vuoden 2018 projektiin

-tutustu mentoripooliin tämän sivun lopulla
-mieti kaksi tai kolme mentoriehdokasta, kenellä olisi eniten annettavaa sinua askarruttaviin kysymyksiin
-lähetä avoin hakemus liitteenä mentorointi@boomi.fi viimeistään 19.11.
-muista laittaa sähköpostin viestikenttään mentoritoiveesi toivejärjestyksessä ja hakemukseen oma nimesi, mutta ei mentoreiden nimiä

Hakemuksessa tulee käydä ilmi:
Miksi haet mentorointiin?
Millainen olisit aktorina?
Mitä odotat mentoriltasi ja yhteiseltä projektilta?

-avoimet hakemukset välitetään ensisijaiselle mentoritoiveellesi haun päätyttyä. Mikäli ensimmäinen toiveesi ei toteudu lähetetään samainen hakemus toiselle toiveellesi. Tee hakemuksesi siis tämä huomioon ottaen.

Mentorointipooli

Nimi
Jussi Salonen

LinkedIn-profiili
https://www.linkedin.com/in/jussi-salonen-907aa435/

Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Helsinki

Yritys
Goodio

Tehtävä/asema
COO

Koulutus
KTM, Johtaminen

Yrittäjäkokemus
Yrittäjäperheestä ja startup-yritystoiminnassa mukana viimeiset 5 vuotta.

Aikaisemmat työpaikat
Suomen Los Angelesin pääkonsulaatti, Sitra, Finnpos Systems

Kerro itsestäsi
Olen luonteeltani ulospäinsuuntautunut, opportunistinen ja positiivinen. Intohimoni ovat urheilu ja hyvinvointi, joiden parissa teen myös duunia.

Pääainetoive aktorille
Markkinointi tai johtaminen

Lähden mentoriksi, koska…
Haluan auttaa kauppatieteiden opiskelijoita, jotta isot uran alkuvaiheessa tehtävät valinnat olisivat mahdollisimman hyviä. Paljon määrittyy ensimmäisen työpaikan perusteella ja kansainvälinen kokemus on aivan ehdottoman tärkeää riippumatta toimialasta.

Tämänhetkiset työtehtävät
Myynnin ja markkinoinnin johtaminen 13 maahan Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa.

Mentorina voin antaa opiskelijalle…
Uskon, että minulla on paljon annettavaa juurikin kansainvälisten asioiden parissa ja kokemus esim. USA:n myynnistä sekä markkinoinnista on varmasti myös kiinnostava aihe.

Nimi
Mirko Lännenpää

LinkedIn-profiili
https://www.linkedin.com/in/mirko-lännenpää-1439282/

Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Tampere

Yritys
Taplause

Tehtävä/asema
Palautemies / yrittäjä

Koulutus
MBA

Yrittäjäkokemus
Taplause oy since 2012

Aikaisemmat työpaikat
”Pirkanmaan Osuuskauppa SOK Hesburger”

Kerro itsestäsi
Ulospäinsuuntautunut, idearikas ja kohtuullisen toimelias.

Pääainetoive aktorille
Halu kehittyä ihmisenä ja johtajana

Lähden mentoriksi, koska…
Erinomaiset kokemukset aikaisemmilta vuosilta. Itse saan näistä kohtaamisista vähintään saman verran oppia kuin aktori.

Muuta sanottavaa
Innolla mukana :)

Tämänhetkiset työtehtävät
Palautemies Omistaja Taplause oy

Mentorina voin antaa opiskelijalle…
Pohdittavaa, näkökulmia, kokemuksia ja tarinoita.

Nimi
Eero Laitila

LinkedIn-profiili
https://www.linkedin.com/in/elaitila

Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Helsinki, myös Tampere käy välillä mutta ei joka kerta :)

Yritys
Aller Media Oy

Tehtävä/asema
Product Owner

Koulutus
KTM, Markkinointi 2014

Aikaisemmat työpaikat
”Kannukseni hankin Netwheels Oy:ssä, autoalan IT-palveluita tuottavassa Sanoman tytäryhtiössä. Siellä puuhasin 3 vuotta Autotie.fi -autokauppaportaalin kanssa ennen Allerille siirtymistä. Koulun penkiltä minut rekryttiin digisuunnittelijaksi, siitä etenin kehityspäälliköksi ja lopulta Product Owneriksi.

Opiskeluaikana työskentelin mm. aurinkoenergia-alan startupissa ja UPM Raflatacilla.”

Kerro itsestäsi
”Eero Laitila, 29. Markkinoija ja maailmanparantaja. Digihipsteri. Tykkään nopeista liikkeistä, mutkattomasta dialogista ja hurtista huumorista. En tykkää tärkeilevistä organisaatioista, ajan tuhlauksesta tai teennäisestä kiiltokuvaverkostoitumisesta.

Alunperin Jyväskylästä, Tampere-opiskelujen kautta Helsinkiin. Boomi-historia lyhyesti: 50% Rumat miehet -duosta. Boomin hallitus 2011 päätoimittajana. MCAK:n ja BOOM Bitchin perustajajäseniä (kai ne vielä on hengissä?). Royal staff, 2x tutor. Bosassa ja Tamyssa kans häslätty. Pääaineena markkinointia, sivuaineina yritysviestintää TTY:llä ja vastuullista liiketoimintaa.

Töiden lisäksi harrastelen sarjakuvia, bloggaamista, sijoittamista, tv-sarjoja ja leffoja. Salilla käyn sen verran etten ihan lysähdä kasaan, mutta ei enempää. Pidän myös oluesta. Näiltä pohjilta voisi siis ehkä löytyä jutun juurta!”

Pääainetoive aktorille
Ihan sama, IT-/digikiinnostus riittää. On hyvä ymmärtää että palkan maksaa asiakas, muuten ei väliä.

Lähden mentoriksi, koska…
”Omasta valmistumisesta on nyt 3 vuotta. Nyt koen, että olen saanut jo käsitystä media- ja IT-alan työskentelystä niin paljon, että voin tiedoillani auttaa aiheesta kiinnostunutta opiskelijaa.

3 vuotta on riittävän lähellä, että opiskeluajat muistaa, mutta tarpeeksi kaukana, että niitä voi tarkastella objektiivisesti. Haluaisin uskoa olevani tänään viisaampi kuin 3 vuotta sitten. Ehkä siitä voisi olla jollekulle jotain hyötyä.”

Muuta sanottavaa
”Multa saa myös ilmaisia Seiskoja, haluat kuitenkin.
Ja jos tykkäät Ukkometsosta tai Jaajo Linnonmaasta niin kannattaa ottaa yhteyttä johonkuhun toiseen :)”

Tämänhetkiset työtehtävät
”Vastaan Aller Median sisältöalueen verkkosivujen kehityksestä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että huolehdin käyttäjien, asiakkaiden, toimitusten ja muiden sidosryhmien tarpeet koodareille tehtäviksi ja saamme saittien käyttökokemusta, rahallista tuottoa ja kehitysprosessia aina vain paremmaksi. Kruununjalokivenä sivustoportfoliostani löytyy varmastikin Seiska.fi, joka on kaupallisena verkkomediana superkiinnostava. Sen lisäksi salkusta löytyy kaikkien kohderyhmien medioita: Idealista.fi, Elle.fi ja Baana.fi. Puuhailen välillä myös Suomi24:n kanssa, eli tekeminen ei lopu kesken.”

Mentorina voin antaa opiskelijalle…
”Muistan aika hyvin sen ensimmäisen vakiduunin hakemisen tuskan. Kun haluaisi erottua joukosta ja silti LinkedIn-profiilin skilleinä on vain ””Teamwork”” ja ””Microsoft Word””. Haluaisin jeesiä tunnistamaan omia kiinnostuksen kohteita, vahvuuksia ja erikoistumismahdollisuuksia. Markkinointi- tai johtamisekonomi on tutkinto, mutta ensimmäisten työvuosien aikana hankitaan todennäköisesti ensimmäinen oikea ammatti.

Työelämäpuheessa on paljon huttua ja tyhjänjauhamista, joten olisi kiva myös tarkastella kriittisesti kaikkea sitä nordicbusinessforum-digitalist-puhetta ja löytää sieltä ne oikeasti hyödylliset palaset (jos sellaisia on).

Tykkään pitkistä ja vänkäävistä keskusteluista, joten voin antaa opiskelijalle kiinnostusta hänen tilanteestaan, aitoa halua auttaa ja taatusti oikeita mielipiteitä.

Näistä asioista jauhan paljon töissä ja voin jauhaa paljon muutenkin: digimarkkinointi, kuluttajakäyttäytyminen, lean ja ketterät menetelmät, ohjelmistokehitysprosessit, databisnes, printti vs. digi, analytiikka, AI, konversio-optimointi, hakukoneoptimointi”

Nimi
Tero Pajunen

LinkedIn-profiili
https://www.linkedin.com/in/teropajunen/

Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Helsinki/Tampere

Yritys
Ainoa Resolution / Omnicom Media Group

Tehtävä/asema
Toimitusjohtaja

Koulutus
Kauppatieteiden yo.

Aikaisemmat työpaikat
King, mainostoimisto
Dagmar, mediatoimisto
Talentum (nyk. Alma Talent)
Novo Group (nyk. CGI)

Kerro itsestäsi
Olen ollut lukiosta lähtien kiinnostunut ihmisen psykologiasta, datasta ja markkinoinnista. Markkinoinnin ja median maailmassa olen päässyt hyödyntämään näitä kiinnostuksia jo 16 vuoden ajan erilaisten suomalaisten ja kansainvälisten brändien kanssa eri tehtävissä.

Tämänhetkisessä organisaatiossa kiinnostuksen kohteina on mm. digitaaliset ratkaisut ja tekoälyn erilaiset hyödyntämismahdollisuudet markkinoinnissa.

Pääainetoive aktorille
Markkinointi

Lähden mentoriksi, koska…
Olin vuonna 2017 mentorina kahdelle opiskelijalle ja vuosi oli oikein kiinnostava ja antoisa.

Mentorointi antaa myös hyvää näkökulmaa nuorien ammattilaisten kanssa työskentelyyn. Suurin osa talon rekrytoinneista on vastavalmistuneita.

Tämänhetkiset työtehtävät
Toimitusjohtajana Suomen suurimmassa dataohjattuun digitaaliseen markkinointiin keskittyvässä yrityksessä, joka on osa vajaan 200 hengen Omnicom Media Group -konsernia.

Mentorina voin antaa opiskelijalle…
Oma katsantokanta markkinoinnin kenttään on laajahko, kun on ehtinyt tehdä erityyppisillä toimijoilla eri rooleissa töitä. Tutuksi on tulleet myös monet asiakasyritykset, joihin lukeutuu suuri osa suomalaisist isoista markkinoijista. Sparrausta omiin uravalintoihin ja omien kiinnostusten kohteiden löytämiseen.

Nimi
Jyrki Lehtiniemi

LinkedIn-profiili
www.linkedin.com/in/jyrki-lehtiniemi

Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Pirkanmaa

Yritys
Oy Johnson Metall Ab

Tehtävä/asema
Talouspäällikkö

Koulutus
KTM, laskentatoimi
pitkä sivuaine yrityksen hallinnosta
muita opintoja mm. markkinoinnista, yksityisoikeudesta, kansantaloudesta, ympäristöpolitiikasta

Aikaisemmat työpaikat
Tampereen Tiivisteteollisuus Oy
Suomen Kerta Oy
Duni & Havi Oy

Kerro itsestäsi
Nimeni on Jyrki Lehtiniemi ja olen syntynyt Tampereella 1975. Päätökseni lähteä lukemaan kauppatieteitä varmistui lukioiässä ja olen ollut tyytyväinen valintaani vieläkin, nyt kun vakituisessa työssä on tullut oltua 16 vuotta. Pääaineeksi valitsin alun perin yrityksen hallinnon, mutta vaihdoin sen laskentatoimeen ensimmäisen vuoden jälkeen, koska halusin profiloitua enemmän tämän pääaineen kautta. Yrityksen hallintoa luin kuitenkin runsaasti sivuaineena ja pidän sitä hyödyllisenä.

Luonteeltani olen utelias ja monesta asiasta kiinnostunut, mikä pätee niin työelämään, kuin harrastuksiinkin. Työelämässäkään ei voi katsoa asioita vain kapean suppilon läpi, vaan täytyy ottaa monia asioita ja ihmisiä huomioon, kun tekee johtopäätöksiä ja siksi on hyvä olla luontaisestikin kiinnostunut muustakin, kuin siitä omasta ydinjutusta.

Harrastan urheilua monessa muodossa mm. koripalloa, golfia, juoksua, laskettelua ja epäsäännöllisesti muutakin mm. mailapelejä. Lisäksi luontoharrastukset ovat aina olleet tärkeitä mm. kalastus, linnut ja retkeily. Matkustamisesta olen pitänyt aina ja se kuuluukin ohjelmaan joka vuosi jossain muodossa. Pidän myös musiikista, elokuvista ja konserteista ja yleensäkin yleisötapahtumista. Uusien asioiden kokeileminen on useimmiten kiinnostavaa.

Muita luonteenpiirteitä ovat rauhallisuus, ystävällisyys ja auttavaisuus, kuuntelevaisuus sekä yleensä pitkäjänteisyys :).

Pääainetoive aktorille
Laskentatoimi, mutta muutkin käy

Lähden mentoriksi, koska…
Uskon kykeneväni auttamaan opiskelijaa oman kokemukseni kautta. Itse olen saanut työelämältä melko paljon ja siksi on kohtuullista yrittää vuorostaan antaa jotain takaisin. On mukava myös tutustua uusiin ihmisiin ja ehkä kuulla myös jotain tämän päivän opiskelusta ja alan trendeistä.

Tämänhetkiset työtehtävät
Päävastuu yrityksen taloushallinnosta
Talousosaston esimies (3 alaista)
Johtoryhmän jäsen
Tilinpäätös, veroasiat, budjetointi, kk-raportointi, sisäinen laskenta, vakuutukset, henkilöstöhallintoa, hankintoja

Mentorina voin antaa opiskelijalle…
Hyödyllistä ja monipuolista kokemusta/tietoa työelämästä; sekä niistä arkisista maanantaista että huippuhetkistä. Pystynen ottamaan kantaa erilaisten urapolkujen mielekkyyteen ja kertomaan millaisia haasteita työelämässä joutuu ehkä kohtaamaan ja kuinka niistä kannattaa yrittää päästä yli. Toivon pystyväni antamaan hyviä vastauksia kaikkiin opiskelijaa työelämässä askarruttaviin kysymyksiin.

Nimi
Antti Urrila

Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Tampere, Helsinki

Yritys
Hallituspartnerit Ry Tampere

Tehtävä/asema
Partneri

Koulutus
Taloustieteiden kandidaatti TAY, Executive MBA Aalto yliopisto
Yrittäjäkokemus
Opiskeluaikana kommandittiytiössä äänettömänä yhtiämiehenä.

Aikaisemmat työpaikat
Asko-konserni (nykyinen Uponor-konserni): tulosyksikkö-, toimitusjohtaja- ja hallituksen jäsenen tehtäviä konsernin tytäryhtiöissä (Oy Finlayson Ab, Karhu-Titan Oy, Finnwear Oy, Tekstiilipaino Helenius Oy, Upofloor Oy.
KPMG Oy Ab; emoyhtiössä asiantuntijatehtäviä mm corporate governancen, hallitustyöarviointien ja strategisen sunnittelun alueilla ja hallitusjäsenyys. Tytäryhtiön KPMG Yrityspalvelut Oy:n toimitusjohtaja ja osakas, sisaryhtiöiden hallitusjäsenyyksiä.

Kerro itsestäsi
Eläkeläinen ja yritysjohtaja (emeritus). Haluan olla avuksi yrityksille ja henkilöille, ml opiskelijat, jotka haluavat tehdä yhteistyötä kanssani strategisen suunnittelun, hallitustyöskentelyn ja johtamisjärjestelmien alueilla. Olen valmis kertomaan näkemyksistäni ja kokemuksistani sekä avustaamaan henkilöitä ja organisaatioita heidän kohtaamissaan haasteissa-
Pääainetoive aktorille
Aktiivi ja innokas osallistuminen mentorointiprojektiin. Pitää olla ns ”sata lasissa. Kohdallani mentorointi ei ole kahvilassa käytävää mielipiteidenvaihtoa.”

Lähden mentoriksi, koska…
Haluan olla avuksi boomareille, jotka ovat kiinnostuneita liikkeenjohdollisista kysymyksistä ja joilla on selkeät ja voimakkaat tahtotilat käynnistymässä olevalle työuralleen.

Muuta sanottavaa
Hienoa, että Boomi edelleen tällaista projektia pyörittää ja hallinnoi jo toista vuotta erittäin osaavasti!

Tämänhetkiset työtehtävät
Hallituspartnerit Ry, koulutus- ja koulutuksen puheenjohtajatehtäviä.
Ammatinharjoittajana hallitustyöskentelytehtäviä sekä strategisen suunnittelun ja johtamisjärjestelmätehtävien konsultointeja.
Lähes kokopäivätoiminen eläkeläinen.

Mentorina voin antaa opiskelijalle…
Olen sparrauskumppani, jolla on kokemus liikkkeenjohdon asioista sekä kansallisessa että kansainvälisessä kentässä. Tarvittaessa aktorin käytettävissä on melko laaja yhteistyökumppaniverkostoni.

Nimi
Sanna Järvelä

LinkedIn-profiili
https://www.linkedin.com/in/sannajarvela/

Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Tampere, rajoitetusti Helsinki, mahdollisesti olen jatkossa ajoittain myös Tukholmassa

Yritys
Evry Finland

Tehtävä/asema
Projektipäällikkö

Koulutus
KTM / markkinointi, projektinhallinan koulutuksia, ERP, CRM, XRM -koulutuksia, Aasian kaupan erikoistumiskoulutus, Six sigma

Aikaisemmat työpaikat
Vastaavia tehtäviä Microsoft (London), Tieto ( Suomi & offshore), Pöyry (Kiina, Japani, Thaimaa), Intentia (Eurooppa, Aasia). ICT- alaa aiempi kokoemus matkailualalta ( ilmailu). Linkedinistä löytyy tarkemmin.
Jonkin verran kokemusta matsäteollisuus, koulutus.

Kerro itsestäsi
Olen laaja-alaisesti liiketoiminnasta ja maailmasta kiinnostunut kustannustietoinen semi-kukkahattutäti, joka on tottunut toimittamaan liiketoimintakriittisiä isoja ( jokunen miljoona €) IT- projekteja asiakkaille Pohjoismaissa, muualla Euroopassa ja Aasiassa. Taustani on markkinoinnista, pyrin pysymään ajantasalla myös sähköisen markkinoinnin mahdollisuuksista. Maailmalla olen kotonani.

Luonteeltani olen ulospäinsuuntautunut ja helposti innostuva, mutta maailma on opettanut kunnioittamaan realiteetteja. Minulle on luontaista tehdä montaa asiaa limittäin. Piiloperfektionistiset piirteet jäävät usein paras on hyvän vihollinen -ideologian jalkoihin. Sanon asiat aika reippaasti, mutta luonnollisesti pyrkien välttämään pahaa mieltä.

Pääainetoive aktorille
Markkinointi? Voi se olla muukin.

Lähden mentoriksi, koska…
Olisi hienoa paitsi jakaa osaamista myös peilata sitä uran alussa olevan kanssa. Uskon vahvasti kaikkeen yhteistyöhön, more is more! Komppaan myös verkostumista, tässä on hieno tapa laajentaa sitäkin. Eduksi koen mahdollisuuden tutustua valmistuvan maailmaan. Siitä on varmasti hyötyä myös omassa työssäni uusien junioreiden liittyessä tiimiin. Eikä niihin tämän päivän oppeihin törmääminenkään haitallista ole…

Muuta sanottavaa
Ihan hurjasti lähitunteja tuskin pystyn tähän käyttämään, joten kokemus olisi varmaan molemmin puolin positiivisempi virtuaaliyhteydessä ( whatsapp/mese/ tumblr, email, ryhmät, Skype, some…) viihtyvän kanssa, toki live- tapaamisia unohtamatta. Reipashenkinen, rento ja puhelias ihminen varmaan kestää minua parhaiten, mutta eiköhän se muidenkin kanssa suju, kun päätetään molemmin puolin laittaa sujumaan.

Tämänhetkiset työtehtävät
ERP- projektien vetäminen ja toimitusliiketoiminnan kehittäminen & sparraus, päämiesyhteistyö, Pohjoismaiset toimitusmallit, offshore- liiketoimintaTalent managementiinkin joutuu luonnollisesti sekaantumaan.

Mentorina voin antaa opiskelijalle…
”Projektiosaamista (IT)
Kansainvälistyskokemusta
Verkostoja ja yhteistä verkostumusta
Johdatusta ERP- ja CRM- maailmaan
Yhteistä kehittymistaivalta sähköisen markkinoinnin ja BI:n maailmassa
Matkailualan sparrausta
Voin mentoroida myös englanniksi
Toivottavasti kannustavaa ja hyvää seuraa
Työhakua keväällä harjoittaneena, siihenkin olisi muutama vinkki”

Nimi
Juha Ohralahti

Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Tampere

Yritys
Tampereen Seudun Osuuspankki

Tehtävä/asema
Pankinjohtaja / Yrityspankki
Koulutus
Sosionomi, Tampereen Yliopisto

Aikaisemmat työpaikat
Mercuri Urval
Pohjolan Asiakaspalvelu Oy
PSP-Rahoitus Oy
Tapiola

Kerro itsestäsi
Olen finanssialasta laajan kokemuksen omaava, yritysrahoituksessa erityisesti yritysjärjestelyihin ja niiden rahoittamiseen erikoistunut pankkiiri.
Pääainetoive aktorille

Lähden mentoriksi, koska…
Olen useiden vuosien ajan toiminut nuorempien kollegojen esimiehenä, Boomin mentoriohjelmissa mentorina useille viimeisten vuosien opiskelijoille ja saanut paljon näkemystä tämän päivän taloustieteiden suuntauksista, antaen aktoreille laajan ja pitkän ajan kokemuksen kautta käytännön näkökulman käsiteltäviin asioihin.

Muuta sanottavaa

Tämänhetkiset työtehtävät
Yrityspankin keskisuurten yritysten yksikön johtaja.

Mentorina voin antaa opiskelijalle…
Laajan kokemuksen myötä tullutta reaalielämän näkökulmaa opiskelijoiden lopputöihin tai niiden suuntaamiseen.

Nimi
Miko Helander

LinkedIn-profiili
https://www.linkedin.com/in/mikohelander/

Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Tampere

Yritys
Restamax Oyj

Tehtävä/asema
Linjajohtaja

Koulutus
Insinööri AMK

Aikaisemmat työpaikat
SK-ravintolat, Hallman yhtiöt

Kerro itsestäsi
37v, sähköasentaja, insinööri, ravintola-alalla 15 vuotta; aloittanut ruohonjuuritasolta, poliittisia mielipiteitä omaava, motoristi, metsästäjä, leffafriikki

Pääainetoive aktorille
markkinointi, HR

Lähden mentoriksi, koska…
haluan olla avuksi jos mahdollista ja samalla oppia itsekin

Muuta sanottavaa

Tämänhetkiset työtehtävät
Markkinointi, yökerhojen operatiivinen johtaminen, rakenteellinen suunnittelu, yhteistyökumppanuudet

Mentorina voin antaa opiskelijalle…
Pikeä jalkapohjita

Nimi
Kari Repo

Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Tampere

Yritys
AC Audit Consulting Oy

Tehtävä/asema
Owner

Koulutus
Tilintarkastaja

Yrittäjäkokemus
”1. Partner johdon konsultointi Misod Oy 1982-1984
2. Tilitoimistojen johtaja/omistaja 1984-2015
3. Tilintarkastaja 1971-2015”

Aikaisemmat työpaikat
”Kesko 1964-1965
Verohallinto 1965-1967
Oy Pyynikki 1968-1982”

Kerro itsestäsi
Olen seniori-ikäinen tilintarkastaja
Pystyn kuuntelemaan
Minua kiinnostaa toimia paitsi Boomin mentorina, myös laajalti kirkkojen rajat ylittävissä projekteissa
Viime aikoina olen aloittanut sukututkimuksen opettelua

Pääainetoive aktorille
Yrityksen laskentatoimi/ tilintarkastus

Lähden mentoriksi, koska…
Haluan katsoa, josko henkilö- ja kokemustaustastani voisi olla apua jollekin aktorille

Tämänhetkiset työtehtävät
Senior adviser

Mentorina voin antaa opiskelijalle…
Voin olla mukana opiskelijan prosessissa

Nimi
Niko Koivuniemi

LinkedIn-profiili
https://www.linkedin.com/in/nikokoivuniemi/

Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Helsinki

Yritys
PwC
Tehtävä/asema

Manager, Management Consulting

Koulutus
KTM, Laskentatoimi, sivuaine kansainvälinen politiikka

Aikaisemmat työpaikat
Talvivaara (Business Controller), UPM (Business Analyst)

Kerro itsestäsi
Työnteon lisäksi sydäntä lähellä ovat valokuvaus, vanhat autot, melonta ja musiikki.

Pääainetoive aktorille
Kaikki pääaineet tervetulleita :)

Lähden mentoriksi, koska…
Uskon sparrauksen voimaan ja siihen, että yhdessä asioita pohtimalla ja pallottelemalla molemmat osapuolet hyötyvät.

Muuta sanottavaa
Jos sinua kiinnostaa ura liikkeenjohdon konsulttina tai haluat sparrailla tulevaisuudennäkymiäsi, tervetuloa meikän mentoroitavaksi!

Tämänhetkiset työtehtävät
Projektipäällikkönä PwC:llä, tehden talousfunktion strategisia hankkeita raskaalle teollisuudelle (paperi- metalli- ja konepajat).

Mentorina voin antaa opiskelijalle…
Kokemuksen ja tarinoita siitä, miltä ensimmäiset viisi vuotta valmistumisen jälkeen tuntuvat. Lisäksi voin valottaa salaisuuden verhoa siitä, miltä tuntuu työskennellä isojen pörssiyhtiöiden talousjohtajien kanssa nuorella iällä.

Nimi
Aija Kalander

LinkedIn-profiili
https://www.linkedin.com/in/aijakalander/

Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Tampere

Yritys
Finpro

Tehtävä/asema
Senior advisor/ Area manager

Koulutus
YTM (communications), eMBA (International business and marketing)

Aikaisemmat työpaikat
markkinoinnin ja viestinnän johtotehtävät Cargotec, Metso

Kerro itsestäsi
Olen luotettava ja laajasti ihmisistä ja asioista kiinnostunut.

Pääainetoive aktorille

Lähden mentoriksi, koska…
minulla on hyvät kokemukset mentoroinnista (Suomen mentorit), koska soitettiin ja pyydettiin
Muuta sanottavaa

Tämänhetkiset työtehtävät
PK-yritysten kansainvälistymisneuvonta, digitaalisen myynnin ja markkinoinnin neuvonta
Mentorina voin antaa opiskelijalle…
tukea ja sparrausta

Nimi
Leena Setälä

LinkedIn-profiili

Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Turku

Yritys
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Tehtävä/asema
johtaja

Koulutus
LL 1986, kirurgian erikoislääkäri 1992, LT 1999, sote-EMBA 2015

Aikaisemmat työpaikat
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ky

Kerro itsestäsi
lääkärijohtaja, elämänikäinen oppija. Minua kiinnostaa itseni ja ihmisten ymmärtämisen kautta tapahtuva johtaminen, asiakaslähtöinen prosessien ja järjestelmän kehittäminen, strategioiden luominen ja niiden jalkauttaminen. Nyt olen mukana myös maakunnan sote-valmisteluissa.

Pääainetoive aktorille
aihepiiriini soveltuva…

Lähden mentoriksi, koska…
pyydettiin, ehkä minulla on jotain annettavaa kokemukseni pohjalta

Muuta sanottavaa

Tämänhetkiset työtehtävät
sairaanhoitopiirin ja sen konsernin yleisjohtaminen

Mentorina voin antaa opiskelijalle…
yhteistä pohdintaa varsinkin sosiaali-ja terveysalan ilmiöistä ja niiden taustoista, sparrausta ongelmanratkaisuun ja kehittämiseen, tukea johtajaksi kasvamisessa

Nimi
Antti Johansson

LinkedIn-profiili

Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Lähinnä Helsinki-Espoo

Yritys
Nordea

Tehtävä/asema
Strateginen partneri

Koulutus
KTM, BA

Aikaisemmat työpaikat
”UPM / Luottoriskianalyytikko
Talentum Media / Yritystutkija”

Kerro itsestäsi
Minulla on yrittäjähenkinen ja empaattinen asenne elämään.

Pääainetoive aktorille
Ei merkitystä

Lähden mentoriksi, koska…
Haluan auttaa boomareita työelämän kysymysten kanssa.

Muuta sanottavaa
Mentoroin Eero Kiiskeä vuonna 2017, eli häneltä voinee kysyä lisää minusta.

Tämänhetkiset työtehtävät
Digitalisaation hyödyntämisprojektien johtaminen

Mentorina voin antaa opiskelijalle…
Voin sparrata ja koutsata mieltä askarruttavissa aiheissa.

Nimi
Lasse Leino

LinkedIn-profiili
https://www.linkedin.com/in/lasseleino/

Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Helsinki ja Tampere

Yritys
Vincit

Tehtävä/asema
Passionate Director and Enabler, Customer Development

Koulutus
KTM

Yrittäjäkokemus
Yrittäjyys ei tarkoita pelkästään oman yrityksen perustamista, sillä ”Yrittäjiä on kaikkialla” ja ”yrittäjyys on johtamista” esim. Leanstartup-metodia voi käyttää kaikenkokoisissa, jopa suuryrityksissä. Kaikkien, jotka haluavat kehittää nykyaikaisilla tavoilla palveluita tulisi omaksua ”yrittäjyys” omaksi tavakseen toimia.

Aikaisemmat työpaikat
Better Digital Service ry, hallituksen jäsen
Digia (myynti ja fina-ja media-alan asiakkuudet)
OpusCapita (projektijohtaminen)
Siili (myynti ja asiakaskokemus sekä konsultointi)
Profit Software (projektijohtaminen)
If (myynti, tiimi- ja projektijohtaminen sekä verkkopalvelujen kehitys)
ja joukko muita finanssialan yrityksiä

Kerro itsestäsi
Olen espoolainen perheenisä ja henkiseti hyvinkin tamperelainen. En tiedä vielä tarkalleen, mikä minusta tulee isona. Työ- ja perhe-elämän lisäksi intohimoina jääkiekko ja polkujuoksu.

Pääainetoive aktorille
yrityksen johtaminen ja markkinointi, vaikka sinänsä sillä ei ole väliä kunhan tyyppi on oikea

Lähden mentoriksi, koska…
…mikään ei muutu, jos kukaan ei suutu :-) Uskon pystyvän antamaan opintojen loppuvaiheessa olevalle Boomarille näkökulman mielenkiintoiseen työpaikkaan ja työelämään. Seuraavassa tarkemmin.

Muuta sanottavaa
Huomioithan kuitenkin, että hyvän mentoroinnin edellytyksenä on aktiivinen aktori, joten jos teet yleensä niin kuin itse tekisit ja mielestäsi on helpompi pyytää anteeksi, kuin lupa, kannattaa lähteä kokeilemaan.

Tämänhetkiset työtehtävät
Asiakkaiden ja liiketoiminnan kehittäminen – Fina- ja kaupanalan asiakkuuksien, projektien ja asiantuntijaorganisaation johtaminen… käytännössä intohimoisten asiantuntijoiden (mm. koodarit ja suunnittelijat) onnellisuuden, henkisen sekä taloudellisen hyvinvoinnin mahdollistaminen kolminkertaisessa Suomen (2014, 2015, 2016) ja Euroopan Parhaassa työpaikassa (2016), jossa ei vituta tulla töihin edes maanantaina.

Mentorina voin antaa opiskelijalle…
… näkökulman mielenkiintoisen työpaikan kulttuuriin ja liiketoimintaan sekä liiketoiminnan murrokseen, jota digitalisaatioksikin jotkut kutsuvat. Voin antaa näkökulmia kokeilukulttuuriin, itsensä johtamiseen ja modernin johtajuuteen (mm. Leadership as a Service) sekä valaista miksi kasvu on lähtökohtaisesti paska tavoite. Voin olla oikea mentori Sinulle, jos et perusta tulevaa uratoivettasi turhaan hierarkiaan, jäykkään byrokratiaan ja perinteiseen keskijohdon pönöttämiseen.

Nimi
Tatu Sahrman

LinkedIn-profiili
linkedin.com/tatusahrman

Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Tampere

Yritys
Omnichannel Retail Services / Rekki

Tehtävä/asema
Perustajaosakas

Koulutus
KTM, tekniikan yo.

Yrittäjäkokemus
Takana nyt 2 vuotta yrittäjyyttä Rekin osalta. Sitä ennen noin 10 vuoden kokemus erilaisten PK-yritysten/yrittäjien kouluttamisesta ja konsultoinnista erilaisten sähköisen markkinoinnin ja liiketoiminnan osa-alueilta.

Aikaisemmat työpaikat
PVG-Finland, St1, Koff, Sony, Expression / Deeper Oy,

Kerro itsestäsi
Olen työelämässä jo vuosia viettänyt, innokas, uusien asioiden oppija. Tätä toteuttaakseni pidin muutaman välivuoden työelämästä suorittaakseni ”virallisen” tutkinnon asioista, joita osittain olin tehnyt jo pitkään töissä. Aiemmat työtehtävät liittyivät enimmäkseen markkinointiin, niin halusin kuitenkin laajentaa hieman näkökulmaa opinnoissa. Tämän johdosta suoritinkin KTM:n tutkinnon yrityksen johtamisesta keväällä 2017. – Uteliaan ja aina oppimishaluisen luonteeni kiinnostuksen kohteina ovat tällä hetkellä erityisesti työelämässä yritysten johtamisrakenteiden kehittäminen sekä organisationaalinen oppiminen, vapaa-ajalla sitten vastaavasti eskimopyörähdys ja kuhan jigaus.

Pääainetoive aktorille
Yrityksen johtaminen, markkinointi

Lähden mentoriksi, koska…
Olen ollut kertaalleen aiemminkin Boomin mentorointiprojektissa mentorina. Sillä kertaa aktori oli markkinoinnin opintosuunnasta. Koin saaneeni uusia ideoita silloin omaan työhöni ja myös osaltaan kipinän palata opintojen pariin. Olisi mielenkiintoista nähdä mihin läpimurtoihin tällä kertaa päästään.

Tämänhetkiset työtehtävät
Kaikenlaiset sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tehtävät. Lisäksi yrityksen strategian suunnitteluun ja toimeenpanoon liittyvät monipuoliset osa-alueet.
Mentorina voin antaa opiskelijalle…

Nykyisestä yrittäjäroolista johtuen voisin antaa näkemyksiä ja kannustusta erityisesti yrittäjyydestä kiinnostuneelle opiskelijalle. Tarjoan myös opiskelijan käyttöön omaa kontaktiverkostoa, jota hyödyntämällä voimme varmasti rakentaa mielenkiintoisen ja monipuolisista sisällöistä koostuvan mentorointijakson aktoriksi valikoidulle opiskelijalle.

Nimi
Tiina Rättö

LinkedIn-profiili
https://www.linkedin.com/in/tiinaratto/

Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Tampere

Yritys
Notkia IT

Tehtävä/asema
toimitusjohtaja
Koulutus

Ekonomi (Tampere, 2001)

Aikaisemmat työpaikat
mm. Motive Systems (nyk. M-Files, markkinointipäällikkö), Nokia & TCS (projektipäällikkö), Markkinointitoimisto Expression (projektijohtaja).

Kerro itsestäsi
Olen markkinointitaustainen ekonomi, joka on eksynyt it-alalle, vaikka teknistä osaamista ei juuri olekaan. Nelikymppinen perheenäiti, joka pyrkii tekemään johtamastaan yrityksestä mahdollisimman hyvän paikan olla töissä! Vapaa-ajalla urheilu, matkustelu ja kaikenlainen seikkailu kiinnostaa.

Pääainetoive aktorille

Lähden mentoriksi, koska…
Haluan pitää yllä suhteita nykyiseen opiskelija-ikäpolveen ja ymmärtää paremmin heidän toiveitaan ja käsityksiään nykyajan työelämästä. Haluan kasvattaa verkostoani ja tämä on siihen yksi hyväksi todettu tapa!

Muuta sanottavaa
Toivottavasti löytyisi kiva aktori, jonka kanssa juttu sujuu ja tapaamiset hyödyttävät molempia puolin ja toisin!

Tämänhetkiset työtehtävät
Toimitusjohtaja reilun 10 hengen it-konsulttifirmassa, lisäksi itse teen it-projektipäällikköhommia asiakkaille.

Mentorina voin antaa opiskelijalle…
Tietoa nykyisestä työmaailmasta ja mitä yritykset kaipaavat työntekijöiltä. Miten pystyy etenemään ja pärjäämään it-maailmassa, vaikka teknistä osaamista ei syvällisesti olekaan. Vinkkejä mahdollisiin työelämän pulmiin ja kysymyksiin.

Nimi
Antti Riihimäki

LinkedIn-profiili
https://www.linkedin.com/in/antti-riihim%C3%A4ki-4158b9109/

Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Tampere, Helsinki

Yritys
CGI Suomi Oy

Tehtävä/asema
Director Consulting Services

Koulutus
KTM, Tampereen yliopisto, yrityksen johtamisen pääaine

Aikaisemmat työpaikat
CGI:ssä eri tehtävissä 10 vuoden aikana, mm. business manager ja hankepäällikön roolissa.
Sitä ennen työskennellyt myös ulkomailla.

Kerro itsestäsi
Olen huumorintajuinen, suora, analyyttinen.
Autan asiakkaitamme luomaan ja kehittämään liiketoimintaa laaja-alaisesti, koko CGI tarjoaman kautta.

Pääainetoive aktorille
Yrityksen johtaminen tai Laskentatoimi

Lähden mentoriksi, koska…
Olen itsekin osallistunut Boomin mentoriohjelmaan aikanaan. Koin sen oikein hyödylliseksi, mutta myös hillittömän hauskaksi.

Toisaalta CGI:ssä on valtava potentiaali monelle Boomarille (myös Tampereella runsaasti työntekijöitä), vaikka yritys on opiskelijoiden keskuudessa vielä vähemmän tunnettu.

Muuta sanottavaa
Oletko sinä Future Talent? Palkkaamme 1 000 nuorta harjoitteluohjelmamme puitteissa. www.cgi.fi
Toivon hakijan pitävän mahdollisena, että voisi tulevaisuudessa työskennellä IT-alalla ja erityisesti CGI:ssä.
CGI on globaali ICT-palveluyritys, joka konsultoi asiakkaitaan liiketoiminnan sekä ICT-ratkaisujen kehittämisessä ja on luotettu ulkoistuskumppani. CGI:n tavoitteena on toimialan laatujohtajuus toimittamalla palvelut ja projektit sovitun aikataulun ja budjetin mukaisesti.
Meitä on 68 000 asiantuntijaa yli 40 maassa. Suomessa CGI työllistää yli 3 200 henkilöä 17 paikkakunnalla.

Tämänhetkiset työtehtävät
Yksikön johtoryhmän jäsen,
esimiestyö ja kehitystehtävät,
myyntityö,
asiakasprojektien ja asiakaskohtaisten palveluiden ohjausryhmän jäsen.

Mentorina voin antaa opiskelijalle…
IT:llä on nykyään strateginen rooli yritysten toiminnan kehittämisessä ja uusien liiketoimintamallien luonnissa. Vanhana boomarina tuon mentoriohjelman aikana esiin, kuinka erilaisia ja mielenkiintoisia tehtäviä IT-alalla ja CGI:ssä on tuleville Kauppatieteiden maistereille. Lisäksi laajan taustani ja verkostojeni vuoksi pystymme sovittamaan tapaamisten teemat hakijan kiinnostuksen kohteiden mukaan.

Nimi
Sampo Lehtiniemi

LinkedIn-profiili
https://fi.linkedin.com/in/sampolehtiniemi

Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Helsinki

Yritys
Bladverk Oy

Tehtävä/asema
toimitusjohtaja

Koulutus
KTM aineina markkinointi, digi/tietojärjestelmät, tilastotiede

Yrittäjäkokemus
Toimin päätoimisena yrittäjänä Bladverk Oy:ssä. Lisäksi olen osaomistaja nopeasti kasvavassa verkkokaupassa ja it-palveluyhtiössä.

Aikaisemmat työpaikat
Tieto Oyj Nordic, Microsoft corp Western Europe, Alma Media

Kerro itsestäsi
Aktiivinen ja monipuolisesti verkostoitunut liiketoiminnan kehittäjä. Kokemusta mm. seuraavista toimialoista: it, kauppa, palvelut, energia ja konsultointi

Pääainetoive aktorille
Valmistumassa lähiaikoina, hieman työkokemusta ja positiivista kunnianhimoa

Lähden mentoriksi, koska…
Pystyn auttamaan boomareita uralla hyvään vauhtiin. Olen mentoroinut useampaa nuorta kauppatieteilijää – sekä Boomin että työuran kautta.

Muuta sanottavaa
Kääritään hihat ja ryhdytään töihin!

Tämänhetkiset työtehtävät
Olen neuvonantaja isojen yritysten johdolle, tällä hetkellä suuren energiayhtiön johtoryhmän strategian toimeenpanija (uusien tuotteiden ja palveluiden kehitys, digitaalisuus, datan hyödyntäminen, asiakaskokemus).

Mentorina voin antaa opiskelijalle…
Miksi haluat kehittyä? Yleensä valitsemme 3-4 pääteemaa, joita kehitämme vuoden aikana. Omien kokemusten lisäksi haen aihealuiden parhaat konkarit avuksi. Lopputuloksena saat uusia laadukkaita kontakteja yritysmaailmasta ja tulevien vuosien kehitys-roadmapin, johon tukeutua.

Nimi
Satu Järnefelt

LinkedIn-profiili
https://www.linkedin.com/in/satu-j%C3%A4rnefelt-335a0662/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_feed%3BcSA7PiLPRRmtaRftVptApQ%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_flagship3_feed-identity_profile_photo

Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Ensisijaisesti Helsinki/Espoo, satunnaisesti Tampere

Yritys
Varma

Tehtävä/asema
Asiakkuuspäällikkö, suurasiakkaat

Koulutus
”KTM / Vakuutustiede 2004
VTL / Sosiaalipolitiikka 2012
KTT / Johtamiskorkeakoulun tohtoriohjelma (käynnissä)
AaltoEE / Joko 2017”

Aikaisemmat työpaikat
Varma, Fennia, Eläketurvakeskus

Kerro itsestäsi
Olen innokas ja tiedonjanoinen kehittäjä, jota kiehtoo ihmisten käyttäytyminen.
Tällä hetkellä kiinnostuksen kohteena on erityisesti työelämän ja toimintaympäristön valtava muutos sekä niiden vaikutus johtamiseen, yksilöihin ja asiakkaiden tarpeisiin.
Vapaa-aikana nautin eniten tavallisesta arjesta puolison ja kahden pienen tytön seurassa sekä hyvästä ruoasta ja matkailusta lämpimiin maihin.

Pääainetoive aktorille
Vakuutus, yrityksen johtaminen

Lähden mentoriksi, koska…
Aiempi kokemukseni niin aktorina kuin mentorinakin on ollut innostavaa ja antanut paljon uusia ideoita ja ajattelemisen aihetta.

Tämänhetkiset työtehtävät
Toimin asiakkuuspäällikkönä vastaten suuryritysten TyEL-vakuuttamiseen ja työkykyjohtamiseen liittyvästä yhteistyöstä tulevaisuuden työelämä -segmentissä

Mentorina voin antaa opiskelijalle…
Kuuntelen, sparraan, haastan ja jaan omia kokemuksiani.

Nimi
Valtteri Valovirta

LinkedIn-profiili
https://www.linkedin.com/in/valtterivalovirta/

Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Helsinki

Yritys
Solita Oy

Tehtävä/asema
Tiimipäällikkö / Konsultti

Koulutus
Ekonomi, markkinointi

Aikaisemmat työpaikat
Edellisessä työpaikassani Really Helsingillä / Valve Brandingilla toimin operatiivisena johtajana, jolloin vastasin projektijohdosta, taloudesta,
henkilöstöstä, tuotekehityksestä sekä muusta operatiivisesta toiminnasta. Aloitin työni Really Helsingillä Account Managerina myyden, projektipäälliköiden ja konsultoiden verkkopalvelutoteutuksia.
Ensimmäinen ””oikea”” työpaikkani oli toiminnanohjausjärjestelmän myyntitehtävissä mutta myyntimiehen hommat eivät minulta oikein luonnistuneet, oli parempi siirtyä projektitehtäviin :)

Kerro itsestäsi
Isä, aviomies, ystävä, solitalainen. Perheessäni on kaksi lasta ja se määrittää paljon minua. Olen myös ollut pitkään hoitovapaalla molempien lasteni kanssa. Perheeni ja kavereideni lisäksi käytän aikaani kesämajan rakennushommiin sekä sekalaiseen ulkoiluun, kuten lenkkeilyyn, kävelyyn, kalastukseen ja sienestykseen. Paluu lapin erämaille monen vuoden tauon jälkeen on suunnitteilla.

Pääainetoive aktorille
En näe pääainetta merkittävänä, aktorin omat kiinnostuksen ja intohimon kohteet ovat ratkaisevia.

Lähden mentoriksi, koska…
Olen ollut Boomin mentorina vuonna 2017 ja kokemukseni ovat olleet erittäin positiiviset! Oli todella antoisaa käydä syvällisiä keskusteluja aktorin kanssa monista aiheista niin työelämästä kuin sen ulkopuoleltakin. Työssänikin haluan antaa ”nuoremmille tieteenharjoittajille” hyviä kokemuksia työelämästä ja toimia heidän mentorina/sparraajana. Lisäksi koen itse saavani paljon uusia avartavia näkökulmia ja ajatuksia opiskelijoiden kanssa työskennellessä.

Tämänhetkiset työtehtävät
Työskentelen ohjelmistokehittäjien esimiehenä ja asiakkaidemme konsulttina erilaisissa rooleissa projektista riippuen. Olet toiminut mm. projektipäällikkönä, scrum masterina, tuoteomistajana ja sekatyökonsulttina. Esimiesrooliini kuuluu esimiestehtävät työhyvinvoinnista palkkoihin sekä devaajien rekrytointi.

Mentorina voin antaa opiskelijalle…
Koen voivani jakaa opiskelijoille hyödyllisiä kokemuksia ja näkemyksiä työelämään ja sen ulkopuolelle. Me emme kuitenkaan koskaan ole pelkästään työpersoonia, se ei ole viitta, jonka voi jättää työpaikan naulakkoon. Minua puhuttelee paljon keskustelunaiheet, jotka risteävät niin työ- kuin siviilielämää.

Nimi
Tero Ylönen

LinkedIn-profiili
https://www.linkedin.com/in/teroylonen/

Missä kaupung(e)issa voit osallistua mentorointitapaamisiin?
Tampere, (Helsinki)

Yritys
Useita yrityksiä

Tehtävä/asema
Hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen, sijoittaja, advisor, founder jne.

Koulutus
KTK Tampereelta sekä lukuisia erilaisia koulutusohjelmia viimeisen 10 vuoden aikana eri aihealueilta

Yrittäjäkokemus
Olen toiminut yrittäjänä vuodesta 2005 alkaen ja ollut mukana perustamassa yli 10 yritystä sekä lisäksi mukana pienosakkaana tai sijoittajana n. kymmenessä muussa yrityksessä. Olen toiminut yrityksissä kaikissa yritystoimintaan liittyvissä rooleissa hands on -tehtävistä toimitusjohtajaan ja hallituksen puheenjohtajaan.

Aikaisemmat työpaikat
Aikaisempia ja nykyisiä yrityksiä, joissa olen ollut töissä tai mukana:
Sonera Mobile Networks, Gylling Accounting, Markkinointitoimisto Expression, Markkinointitoimisto Deeper, Valmennustoimisto Sitomo, PlanMyRoom, Greli Salad Bar, Feedbackly, Zaibatsu Interactive, Harva Marketing, Rekki, Dista jne.

Kerro itsestäsi
Olen utelias, yli toimialarajojen ja perinteisten toimintamallien ajatteleva, jatkuvasti uusia mahdollisuuksia etsivä Business Designer, joka luo ja kehittää työkseen liiketoimintakonsepteja.

Olen kiinnostunut laajasti monista asioista johtamisesta tekoälyyn ja kehittyvien markkinoiden liiketoimintamalleista kiertotalouden vastuullisuusnäkökulmiin. Sytyn erityisesti loistavista tiimeistä, mielenkiintoisista ja kunnianhimoisista mutta realistisista ideoista, asioiden epätyypillisistä yhdistelmistä ja kansainvälisen liiketoiminnan tarjoamista haasteista ja mahdollisuuksista sekä ennakkoluulottomuudesta.
En ole stabiilia jatkumoa etsivä riskinkarttaja, vaan hallittua, mutta paikoin suurtakin, riskiä etsivä maksimaalisen potentiaalin etsijä, joka kykenee nopearytmiseen ajatteluun ja ketterään liiketoimintojen synnyttämiseen ja kehittämiseen erilaisissa ympäristöissä.

Pääainetoive aktorille
Ei pääainetoivetta, olennaisempaa laaja opintovalikoima ja poikkitieteellinen ajattelumaailma

Lähden mentoriksi, koska…
Haluaisin löytää tiimiimme nopeasti oppivan, laajasti ajattelevan, liiketoimintojen kehitykseen ja niiden suunnitteluun kykenevän nousevan kyvyn, joka on kiinnostunut business designista sekä Suomessa että kansainvälisesti. Mentorointi on loistava tapa tutustua kehittymisestä kiinnostuneisiin tulevaisuuden kykyihin ja hyvä pohja mahdolliselle myöhemmälle rekrytoinnille.

Muuta sanottavaa
Jos olet kiinnostunut ”pitkästä perehdytyksestä” monipuoliseen ja kansainväliseen liiketoimintaan useiden kasvuyritysten kanssa, laita hakemus tulemaan.

Tämänhetkiset työtehtävät
Toimin tällä hetkellä Harva Marketingin ja Feedbacklyn hallitusten puheenjohtajana sekä Rekin founderina, konseptista vastuullisena ja hallituksen jäsenenä ja lisäksi Distan liiketoiminnan kehityksestä vastuullisena founderina.

Tämän lisäksi olen mukana lukuisien uusien liiketoiminta-aihioiden muotoilussa ja kehittämisessä Suomessa, Baltiassa ja Tansaniassa.

Kuukausittaisella tasolla osallistun edellisten lisäksi muiden portfolioyritystemme liiketoiminnan strategiseen suunnitteluun ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Mentorina voin antaa opiskelijalle…
Voin tarjota laaja-alaisen näkökulman erilaisten liiketoimintojen ymmärtämiseen, analysointiin ja lukuisiin sellaisiin asioihin, joita ei yleensä pääse näkemään ennen kuin on itse niissä mukana, mm. yritysten hallitustoiminta, yritysjärjestelyt, kansainväliset sijoitukset ja liiketoimintojen käynnistämiset.

Tarjoan kahdelle opiskelijalle mahdollisuuden tutustua laaja-alaisesti business designiin ja erilaisiin yrityscaseihin.

Mikäli molemminpuolin tuntuu siltä, että olemme mentoroinnin myötä oikealla tiellä, tulen tarjoamaan projektin loppuvaiheessa mahdollisuuden rekrytoitumiseen osaksi business design -tiimiämme.

Lisätietoja:

Matilda Hytönen
mentorointi(a)boomi.fi
p. 040 749 2955