Uuden opiskelijan sanasto

AINEJÄRJESTÖ kokoaa saman alan opiskelijat yhteen, järjestää toimintaa ja valvoo opiskelijoiden etua.  Selaat parhaillaan kauppatieteiden ainejärjestön, Boomi ry:n, nettisivuja.

AKATEEMINEN VAPAUS Akateemisella vapaudella on monta vakiintunutta merkitystä. Opiskelijoille se merkitsee ensisijaisesti sitä, että opiskelutahdin ja opintojen sisällön voi päättää itse opetussuunnitelman ja opintoaikojen rajauksen puitteissa. Yleisemmin se viittaa siihen, että yliopistolaiset voivat vapaasti tutkia ja opettaa haluamaansa aihetta.

AKATEEMINEN VARTTI Opetus alkaa yliopistolla viisitoista minuuttia yli tasatunnin, ellei toisin mainita. Tentit alkavat kuitenkin pääsääntöisesti tasatunnein!

ALAKUPPILA on päätalon alakerrassa oleva kahvila, kampuksen legendaarisin ja leppoisin paikka oleiluun ja henkevään keskusteluun kahvikupin äärellä.

ATALPA on Akateeminen liikunta- ja palvelutalo keskustakampuksella. Lue lisää Atalpan sivuilta.

AVIISI
on Tampereen ylioppilaslehti, joka ilmestyy joka toinen viikko. Lehden löytää ständeiltä kampuksella ja kaupungilla sekä Aviisin sivuilta.

DOSENTTI on Väitellyt henkilö, joka tutkii ja opettaa säännöllisen epäsäännöllisesti yliopistolla.

EDARI eli edustajisto on 40 jäsenestä koostuva Tamyn (Tampereen yliopiston ylioppilaskunta) ylin päättävä elin. Kaikilla ylioppilaskunnan jäsenillä on läsnäolo-oikeus edarin kokouksissa: seuraa tiedotusta esimerkiksi Tamyn Facebookin kautta! Katso kohta Vapaaboomarit.

ETKOT Ennen virallisia bileitä pidettävät alkulämmittelyt. Ks. myös JATKOT. Smurffiviikoilla etkoillaan usein tutoreiden johdolla heidän luonaan ja myöhemmin siirrytään välietkoille Klubi 57:aan.

FUKSI Ensimmäisen vuoden opiskelija eli mitä todennäköisimmin sinä.

GRADU Pro gradu -työ, maisterintutkinnon opinnäytetyö.

HAALARIBILEET
 Poikkitieteelliset haalaribileet ovat Boomi ry:n järjestämät Suomen legendaarisimmat kuukausittaiset opiskelijabileet Viihdemaailma Ilonassa.

HAALARIT ovat monen opiskelijan käytännöllinen bilevaate.

HALLOPEDI on yliopiston hallintoelimessä vaikuttava opiskelijaedustaja. Tamy koordinoi ja valitsee hallopedit ja haku on avoin kaikille opiskelijoille. Lue lisää hallopedina toimimisesta opiskelijaedustamisen sivuilta.

HOPS on henkilökohtaista opintojen suunnittelua ja väline akateemiseksi asiantuntijaksi kehittymisessä.

HÄMEENKADUN APPRO Suomen suurin opiskelijatapahtuma, jossa kierretään Tampereen anniskeluravintoloita läpi ennen siirtymistä huikeisiin loppubileisiin. Appro järjestetään talkootyönä, jossa ensimmäisen vuoden boomareilla on suuri rooli.

JATKOT Tapahtuman viralliset jatkobileet.

JKK Johtamiskorkeakoulu. Kauppatieteiden, hallintotieteiden ja politiikan tutkimuksen opiskelijoiden muodostama tieteenalayksikkö Tampereen yliopistossa.
JOO-OPISKELU Joustavan opinto-oikeuden turvin voit sopimuksen mukaan suorittaa valinnaisia opintoja myös muista yliopistoista. Lisätietoa löydät yliopiston sivuilta.

JUVENES Tamylaisten ja teekkareiden omistama yhtiö, joka tarjoaa muun muassa ravintola- ja painopalveluja. Edukas opiskelijaruokailu onnistuu vaikkapa päätalolla. Lue lisää Juveneksen sivuilta.

KANDI Kandidaatintyö tai kandidaatiksi valmistunut opiskelija.

KLUBI 57 Boomin omat klubitilat Pinninkatu 57:ssa.

KOLMIOT Luupin, Staabin ja Indecsin järjestämät opiskelijabileet, lue lisää Kolmioiden sivuilta.

KOPO Lyhenne sanasta koulutuspoliittinen. Koulutuspoliittisella edunvalvonnalla varmistetaan, että hyvät opiskelumahdollisuudet taataan jatkossakin sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Lue lisää ylioppilaskunnan nettisivuilta.

KV Kansainvälinen.

KV-TUUTORI Kansainvälisten opiskelijoiden tuki ja turva. Kv-tuutorihaku järjestetään aina keväisin. Lue lisää kv-tuutoroinnin sivuilla.

LEHTORI Opettaja yliopistossa.

LINNA Osa yliopiston kampusaluetta. Linnassa on muun muassa yliopiston kirjasto. Lisätietoja Linnasta yliopiston sivulla.

MIKROLUOKKA Yliopiston ATK-luokka. Koneille pääset kirjautumaan peruspalvelutunnuksillasi ja myös tulostusmahdollisuus on kaikissa mikroluokissa. Tieto-pinnissä pääset vuorokauden ympäri mikroluokkiin opiskelijakortilla.

MINERVA Pinni B:n opiskelijaravintola. Lue lisää Minervan sivulla.

N:NNEN VUODEN OPISKELIJA Henkilö, joka on opiskellut pidempään kuin viisi vuotta. Siitä eteenpäin ei enää lasketa.

OPINTOPUTKI yhdistää Tampereen yliopiston päärakennuksen ja Pinni B:n.
OPINTOPÄÄLLIKKÖ Johtamiskorkeakoulussa Heli Tontti.

OPINTOPISTE on opintojen mittayksikkö. Vuoden työ = 60 opintopistettä. Kandin tutkintoon vaaditaan 180 pistettä ja maisterin tutkintoon 120 opintopistettä.

OPISKELIJAN TAMPERE, OT on kolmen tamperelaisen ylioppilas- ja opiskelijakunnan yhteenliittymä. Osoitteesta opiskelijantampere.fi saat lisätietoa esimerkiksi opiskelija-alennuksista. Katso myös Boomin jäsentarralla saatavat jäsenedut.

OPM on bilekutsuista tuttu lyhenne: oma pyyhe/pullo mukaan. Useimmiten pullo.
 
ORIENTOIVAT OPINNOT Ohittamaton tietopaketti opiskelusta, yliopistosta ja muusta hyödyllisestä heti opintojen alussa.

PERUSPALVELUTUNNUS
on avain sähköisiin palveluihin. Edellytys mm. kursseille ilmoittautumiseen!

PINNI on Tampereen yliopiston suurin rakennus, joka on jaettu kolmeen osaan: A:han B:hen ja Tietopinniin.

PROFESSORI eli proffa on tieteenalan ylin opettaja.

PRUJU nimitystä käytetään usein luennoitsijan luentodioista. Käytetään myös nimityksenä oppikirjan tiivistelmälle.

PÄÄPÄIVÄ
 Tarvitseeko tätä edes selittää?

PÄÄTALO on yliopiston päärakennus osoitteessa Kalevantie 4.

SILLIS Akateemisen silliaamisen kautta uuteen nousuun. Katso myös pääpäivä.

SYL eli Suomen Ylioppilaskuntien Liitto on ylioppilaskuntien kattojärjestö, jolla on päämaja Helsingissä. LisätiedotSYL:n sivuilla.

TAMPERE3 tai T3 on tamperelaisten korkeakoulujen yhdistymis- ja yhteistyömahdollisuuksia selvittävä prosessi.

TAMY Tampereen yliopiston ylioppilaskunta. Olet Tamyn jäsen, onneksi olkoon! Tarjoamme sinulle palveluja, tapahtumia ja toimintaa.

TAMYN TOIMISTO Ylioppilaskunnan toimisto sijaitsee yliopiston päätaloa vastapäätä osoitteessa Yliopistonkatu 60 A, 2 krs (ks. kartalla).

TEEKKARI
on Teknillisen yliopiston opiskelija, joita tapaa erityisesti Hervannassa.

TENTTI Opiskeltujen asioiden sisäistämisen mittari. Näistä saa niitä noppia! Huomaa myös sähköiset tentit.

TOAS
Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö, jonka kautta voi hakea edullista opiskelija-asuntoa. Lisätiedot Toasin sivuilla.

TOHTORIOPISKELIJA tekee väitöskirjaa ja tohtoriopintoja.

TTY Tampereen teknillinen yliopisto. Hervannassa. Lisätiedot TTY:n sivuilla.

TTYY tai Titityy Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta. Lisätiedot TTYY:n sivuilla.

TUTKINTO-OHJELMA koostuu niin sanotusta laaja-alaisesta kandidaattiohjelmasta ja erikoistavammista maisteriopinnoista, joihin voi kuulua useampi opintosuunta.

TUTORI Uuden opiskelijan tuki ja turva, vanhempi opiskelija. Tuutorien puoleen voi kääntyä niin opintojen aloittamiseen, opiskelukaupunkiin tutustumiseen kuin vapaa-ajanviettomahdollisuuksiinkin liittyvien kysymysten kera.

VAIHTARI Vaihto-opiskelija.

VAPAABOOMARIT Kauppatieteilijöiden poliittisesti sitoutumaton ryhmä Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan Tamyn edustajistossa. Älä missaa edustajistovaaleja syksyllä 2017!

VB Boomi ry:n ainejärjestölehti. Ainoa lehti, jota luetaan Bolassa tiuhempaan kuin Seiskaa tai Cosmopolitania. Ilmestyy viisi kertaa vuodessa.

VIRTA on Linna-rakennuksen takana. Bolasta Tullintoria kohden ja vasemmalle.

VUJUT eli vuosijuhlat ovat akateemisen perinteen mukainen juhla.

YTHS Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tampereella ja viidellätoista muulla paikkakunnalla. Lisätiedot Tampereen YTHS:n sivuilla.