Hallituksen pestikuvaukset

Juhlavastaava järjestää Poikkitieteelliset Haalaribileet yhdeksän kertaa vuodessa aina opintotuen jälkeisenä torstaina. Juhlavastaavan pestiin kuuluu teeman suunnittelu, markkinointimateriaalien tilaus ja bileiden promous. Lähimpinä kontakteina juhlavastaavalla on Ilonan ravintolapäälikkö sekä erinäiset yhteistyökumppanit.

Klubimestari ylläpitää toimitiloja ja pyörittää tilojen vuokraustoimintaa. Jos Bolasta on kahvi loppu tai Klubilla jokin lamppu palanut, ota yhteyttä Klubimestariin!

Koulutuspoliittinen vastaava eli kopo on boomareiden edunvalvoja, kauppatieteiden opetuksen kehittäjä sekä linkki Boomin opiskelijoiden ja yliopiston henkilökunnan välillä. Kopo järjestää myös tutoroinnin.

Projektivastaavat toimivat nimensä veroisesti projektipäällikköinä vuosittaisten Hämeenkadun Appron  ja Särkän Märän järjestelyissä. Alkuvuodesta valittava Royal Staff toimii projektivastaavien tukena ja apuna läpi vuoden. Projektivastaavat toimivat läheisessä yhteistyössä yhdistyksen talousvastaavan ja puheenjohtajan kanssa muodostaen projektien ohjausryhmän.

Puheenjohtaja edustaa yhdistystä sen eri sidosryhmille, kutsuu hallituksen tarvittaessa koolle ja kantaa viime kädessä vastuun järjestön toiminnasta.

Sihteeri valitaan hallituksen sisäisesti eli on ns. lisäpesti. Sihteeri toimii nimensä mukaisesti sihteerinä yhdistyksen kokouksissa.

Talousvastaava huolehtii yhdistyksen kirjanpidosta, laskutuksesta, budjetoinnista ynnä muusta rahaliikenteeseen liittyvästä toiminnasta. Tukenaan talousvastaavalla on nelihenkinen taloustiimi.

Tapahtumavastaavan vastuulla ovat Boomin omalle jäsenistölle suunnatut tapahtumat. Tapahtumavastaa suunnittelee ja toteuttaa monipuolisesti erilaisia tapahtumia Rottakoplan kanssa ympäri vuoden. Wappuviikot ovat vuoden suurin kokonaisuus ja näiden lisäksi järjestetään mm. Tahkotus, Pikkujoulut ja Haalaribile -etkoja.

Tiedotusvastaava tekee Boomin ainejärjestölehteä VapaaBoomaria yhdessä toimituksensa kanssa, päivittää nettisivuja, hallinnoi sähköpostilistaa ja Boomin some-kanavia (Facebook, Twitter, Instagram) sekä toimii yhdistyksen kokouksissa sihteerinä.

Varapuheenjohtaja valitaan hallituksen sisäisesti eli on ns. lisäpesti. Varapuheenjohtaja edustaa Boomia ja johtaa kokouksia tarvittaessa, varsinaisen puheenjohtajan ollessa estynyt.

Yrityssuhdevastaavan tehtävä on ylläpitää ja kehittää Boomin ja yritysmaailman välistä yhteistyötä sekä edustaa Boomia yritysten suuntaan. Tavoitteena yrityssuhdetoiminnassa on molemminpuolinen hyöty sekä yrityksille että Boomin jäsenistölle. Yrityssuhdevastaavan vastuulla on muun muuassa yhteistyösopimusten ylläpito, uusien yhteistyöideoiden kehittäminen ja toteuttaminen, jäsenedut, työpaikkojen välittäminen, yritysexcursioiden järjestäminen, vuosijuhlien yritysyhteistyö, haalariprojekti, Boomin Asiaviikko ja Ruotsin Excu. Yrityssuhdevastaavan tukena kaikessa toiminnassa on Boomin yrityssuhdejaosto.

>> Katso myös toimihenkilöt
>> Katso myös alajärjestöt ja niiden yhteyshenkilöt