Jaostot

Boomi ry:ssä toimintaa ylläpitävät ja kehittävät yhdistyksen hallituksen lisäksi eri jaostot, joita kutsutaan myös vaihdellen staffeiksi tai tiimeiksi.

Jaostotyöskentelyn tarkoituksena on mahdollistaa jäsenistölle vaikuttamismahdollisuuksia Boomin toimintaan hauskalla ja osallistavalla tavalla. Melkein kaikissa jaostoissa voit osallistua tekemiseen niin vähän tai paljon kuin haluat – voit olla mukana ideoimassa ja toteuttamassa niin yksittäistä tapahtumaa kuin koko vuoden menoja.

Jaostoaktiivina pääset tekemään Boomista mieleistäsi paikkaa, vaikuttamaan tapahtumiin käytännössä sekä saamaan arvokasta kokemusta ryhmätyöskentelystä. Sinua muistetaan niin ikään Boomin palkitsemisjuhlilla sekä toimenkuvistasi riippuen työtodistuksella.

Kun olet löytänyt juuri sinua kiehtovan homman, hae jaostoon lähettämällä sähköpostia jaoston vastuuhenkilölle jaostohaun auetessa. Yleensä jaostoihin järjestetään erilliset haut vuosittain, joten viikkotiedotetta ja muuta tiedotusta kannattaa seurata näitä silmälläpitäen vuodenvaihteen tienoilla.

Mediatiimi

Saavatko Twitter-seuraajasi kuulla mielipiteesi ennen parasta kaveriasi? Oletko Instagram-guru? Seuraatko maailmaa mieluiten kameran linssin takaa? Onko taittaminen ja InDesign sinun juttusi? Pursuileeko luovuutesi yli äyräiden?

Jos tunnistat itsesi ylemmästä kuvauksesta, voi mediatiimi olla sinua varten. Omista kiinnostuksenkohteistasi riippuen pääset pitämään huolta #boomiryn näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa, tuottamaan sisältöä Boomin nettisivuille tai kehittämään julkaisujemme graafista ilmettä. Mediatiimistä saat kullanarvoisia tietoja ja taitoja tulevaisuuden työmarkkinoille. Aiempi kokemus käytössä olevista ohjelmista ja sovelluksista, kirjoittamisesta, valokuvauksesta sekä muu vastaava osaaminen katsotaan eduksi, mutta ei ole kuitenkaan välttämätöntä. Kaiken voi oppia ja tärkeintä on loppujen lopuksi aito kiinnostus.

Vastuuhenkilö: Boomin tiedotusvastaava, tiedotus@boomi.fi

Brändijaosto

Mitä Boomista ajatellaan? Miten Boomi näkyy? Miltä Boomi näyttää sisältä- tai ulkoapäin?

Brändijaosto on jaosto sinulle, joka haluat olla vaikuttamassa muun muassa näihin seikkoihin. Bränditiimi on uusi jaosto, joka aloitti toimintansa alkuvuodesta 2017. Jaoston päätehtäviä ovat abi-infot sekä Boomin brändin rakentaminen niin visuaalisesti kuin verbaalisestikin. Tässä jaostossa pääset luomaan kokonaan uutta osaa Boomiin ja voit olla varma, että työsi jälki tulee näkymään. Brändijaosto saat laittaa aivonystyräsi tehokäyttöön, kun suunnittelette Boomin toiminnan isoja suuntaviivoja pitkälle tulevaisuuteen.

Vastuuhenkilö: Boomin tiedotusvastaava, tiedotus@boomi.fi

Toimitus

Pysyykö kynä kädessä ja lehden toimittaminen kiinnostaa? VapaaBoomarin toimituksessa olet mukana luomassa ainejärjestömme legendaarista lehteä ja pääset toteuttamaan villeimpiä juttuideoitasi. Toimituksessa pääset aitiopaikalta seuraamaan, kuinka lehti valmistuu juttuideoista valmiiksi kokonaisuudeksi. Ideoinnin ja lehteen kirjoittamisen lisäksi pääset toteuttamaan sisäistä toimittajaasi myös kameran linssin läpi valokuvauksen muodossa. Myös jo vuosien saatossa rautaiseksi hioutuneet some-taitosi pääsevät loistamaan VB:n sosiaalista mediaa päivitellessä.

Vastuuhenkilö: VapaaBoomarin päätoimittaja, paatoimittaja@boomi.fi

Rottakopla

Rottakoplassa sinulla on tilaisuus olla vaikuttamassa Boomin tapahtumavuoteen ja nähdä miten Boomin legendaarisia tapahtumia järjestetään. Rottakoplan vastuulla on mm. Boomin Vappuviikkojen, smurffisilliksen ja Haalaribile-etkojen suunnittelu sekä toteutus. Rottakopla vaikuttaa myös Haalaribileissä ideoiden, suunnitellen ja markkinoiden vaihtuvin vastuuvuoroin. Rottakoplassa voit myös tuoda esiin idean täysin uudesta tapahtumasta. Rottakoplassa pääset käyttämään myös erilaisia taitoja joita voivat olla muun muassa: some-taidot (erityisesti Facebook, Instagram ja Snapchat), piirustustaidot, valokuvaustaidot, luovuus sekä villi ideointi, eikä myyntitaidoistakaan ole haittaa.
Vastuuhenkilö: Boomin tapahtumavastaava, tapahtumat@boomi.fi

BoomSport

Liikuntajaosto perustettiin vuonna 2016 tarjoamaan boomareille entistä enemmän monipuolisia mahdollisuuksia harrastaa ja kokeilla porukalla eri urheilulajeja. Jaosto järjestää muun muassa viikottaista säbä-vuoroa ja kuukauden lajikokeiluita, sekä yksittäisiä tapahtumia kuten SporttiAppron ja StudentRunin. Jaostolaisena pääset ideoimaan, suunnittelemaan, kehittämään ja toteuttamaan näitä jo olemassa olevia ja kenties myös aivan uusia liikuntatapahtumakonsepteja. BoomSportin toiminta ei myöskään rajoitu pelkästään liikuntatapahtumien järjestämiseen, vaan jaosto huolehtii myös aktiivisesta BoomSportin some-kanavien päivittämisestä. Jaostolaisena pääset tekemään laajasti yhteistyötä niin eri yritysten kuin Boomin eri tahojenkin kanssa. BoomSporttiin päästäkseen ei tarvitse olla huippu-urheilija, riittää kun löytyy innostusta monipuoliseen jaostotyöskentelyyn tervehenkisten tapahtumien toteuttamiseksi.

Mikäli kaipaat lisätietoa liikuntajaoston toiminnasta, tsekkaa facebookista ja Instagramista BoomSport.

Vastuuhenkilö: Boomin liikuntatoimihenkilö, liikunta@boomi.fi

RoyalStaff

Tässä Boomin jaostossa pääset kaivamaan sisältäsi taitoja, joita et edes aiemmin tiennyt omaavasi. Pääset kurkistamaan maan parhaiden opiskelijatapahtumien, Särkän Märkän ja Hämeenkadun Appron kulisseihin. Lähde ideoimaan ja toteuttamaan alusta asti kansallisen tason tapahtumia, missä neuvottelutaitosi, organisointikykysi ja johtamistaitosi kehittyvät kohisten. Royal Staffissa saat paljon vastuuta ja palkinnot ovat sen mukaisia.

Vastuuhenkilöt: Boomin projektivastaavat, projekti@boomi.fi, appro@boomi.fi

Taloustiimi

Taloustiimissä pääset hoitamaan Boomin laskutuspuolta Lemonsoft- ja Basware- ohjelmistoilla sekä juoksevaa kirjanpitoa Tikon- kirjanpito-ohjelmistolla. Tiimin työnkuvaan kuuluu myös Haalaribile- ja appro-kassojen pohjien laskemista sekä kaikenlaista muuta mukavaa taloushallinnon hommaa. Taloustiimin työ jaksottuu melko tasaisesti tulevalle vuodelle ja työmäärä on yleensä n. muutama tunti per viikko. Kiireisinä aikoina, kuten Särkän Märkän ja Hämeenkadun appron aikoihin hommia on luonnollisesti enemmän, mutta esimerkiksi kesällä työmäärä vähenee.

Vastuuhenkilö: Boomin talousvastaava, talous@boomi.fi

Yrityssuhdejaosto

Yritysyhteistyösuhteiden ylläpitäminen ja kehittäminen on tärkeää Boomille.Yrityssuhdejaosto avaa boomareiden teitä työelämään, auttaa meitä verkostoitumaan ja tuo kauppatieteilijän monia ura-mahdollisuuksia konkreettisemmiksi jo opiskeluvaiheessa.

Yrityssuhdejaostossa pääset ainejärjestömme ytimeen vaikuttamaan siihen, millaista yhteistyötä me harjoitamme. Yrityssuhdejaostolaisena pääset myös kehittämään itse jaostoa ja sen toimintaa. Yrityssuhdejaostossa solmit aitoja suhteita yrityskenttään ja pääset kehittämään työelämässä arvokkaita neuvottelu- ja myyntitaitoja. Lisäksi pääset ideoimaan ja vaikuttamaan asiatapahtumiin, sopimuksiin ja jäsenetuihimme, sekä edistämään molemminpuolista tunnettavuutta. Olet myös mukana järjestämässä legendaarista Ruotsin excua, vuosijuhlia ja lukuisia yritysvierailuja.

Vastuuhenkilö: Boomin yrityssuhdevastaava, yrityssuhteet@boomi.fi

Kopotiimi

Kopotiimi on jaosto joka toimii Boomin kopon sekä mentorointitoimihenkilön apuna. Tiimin tehtäviin kuuluu esimerkiksi kopoaiheisissa tapahtumissa käyntiä, kopoiltojen järkkäämistä, mentoreiden rekrytoimista sekä abi-infojen organisointia yhdessä Bränditiimin kanssa. Pohjatietoja ei vaadita vaan kiinnostus kopoiluun riittää. Jos suunnittelet hakevasi Tamyn edustajistoon tai haaveilet esimerkiksi Boomin, JKY:n tai ainekerhojen vastuutehtävistä, Kopotiimi tarjoaa sinulle mahdollisuuden tutustua yliopistolla vaikuttamiseen ja koulutuspolitiikan ajankohtaisiin kysymyksiin

Vastuuhenkilö: Boomin koulutuspoliittinen vastaava, kopo@boomi.fi

Klubijaosto

Klubijaostossa pääset touhuamaan tilojen tuomien haasteiden parissa. Pääset käyttämään juuri niitä omia vahvuusalueitasi tilojen kehittämisessä. Saat kokemusta kauppatieteilijälle hyödyllisistä asioista kuten liiketoiminnan kehittämisestä, projektien hallinnasta ja markkinoimisesta, mutta halutessasi myös vasaran käsittelystä ja sulakkeen vaihtamisesta. Klubijaoston pääasiallinen tehtävä on tilojen ja vuokraustoiminnan kehittäminen, tilojen huoltaminen sekä siihen liittyvät hommat ovat tilavastaavan heiniä.

Vastuuhenkilö: Boomin tilavastaava, klubimestari@boomi.fi